Stichting Dierencentrum Friesland is een opvang waar in principe ieder dier in nood welkom is.
Onze Stichting richt zich voornamelijk op honden en wij zijn in het noorden de opvang met de meeste honden.

Wij werken vanuit de gedachte dat iedere hond, die hulp nodig heeft, geholpen moet worden. Ongeacht waar de hond geboren is, een ziekte of handicap heeft of dat de eigenaar wel of geen geld heeft voor de afstandskosten. Deze werkwijze is (helaas) afwijkend van de meeste opvangen.

Het doel van onze stichting is het opvangen van deze 'overbodige' honden, deze verzorging en eventueel training te geven en vervolgens op zoek te gaan naar een liefdevolle nieuwe baas.

Wij vangen zowel Nederlandse honden op als honden, die in het buitenland geboren zijn. Deze laatste groep wordt veelal onbegrepen en dreigt vaak tussen wal en schip te vallen. Helaas, worden honden nog vaak via een foto uitgezocht en vervolgens naar Nederland gestuurd. Met deze plaatsingen gaat het regelmatig mis en er is dan geen opvang voor deze honden. Om te voorkomen dat ze op verkoopsites belanden en vervolgens van hand tot hand gaan om nog meer trauma┬┤s op te lopen, richten wij ons op de opvang voor deze honden.
Bij ons komen ze tot rust, worden ze eventueel getraind en gaan we vanuit daar op zoek naar een definitief thuis.

Wij werken vanuit de gedachte, dat op ieder potje een deksel past en er uiteindelijk een liefdevol thuis voor iedere hond komt. Indien de hond zich prima voelt in de opvang, is deze welkom zolang als nodig is. Wij hanteren dan ook een absoluut NO KILL beleid en euthanasie is alleen aan de orde bij ondragelijk lijden.

Omdat we overspoeld worden door aanvragen, zijn we soms genoodzaakt een wachtlijst te hanteren.