Stichting Dierencentrum Friesland is een opvang waar in principe iedere hond welkom is. Wij zijn in het noorden van het land dan ook de opvang met de meeste honden.

Wij werken vanuit de gedachte dat iedere hond, die hulp nodig heeft, geholpen moet worden. Ongeacht waar de hond geboren is, gedragsproblemen of een ziekte of een handicap heeft. Deze werkwijze is (helaas) afwijkend van de meeste opvangen.

Het doel van onze stichting is het opvangen van deze 'overbodige' honden, ze verzorging en eventueel training te geven en vervolgens op zoek te gaan naar een liefdevolle nieuwe baas.

Wij vangen zowel Nederlandse honden op alsmede honden, die in het buitenland geboren zijn. Deze laatste groep wordt veelal onbegrepen en dreigt vaak tussen wal en schip te vallen. Onze stichting heeft zich de afgelopen jaren dan ook vooral gericht op deze groep 'buitenlandse honden'. Bij ons in de opvang vind je voornamelijk Griekse honden (afkomstig van Samos) en Roemeense honden. We werken hierbij samen met twee vaste rescuers, wat maakt dat we exact weten wat de voorgeschiedenis van 'onze honden' is en het medisch plaatje compleet is.

Daarnaast krijgen we helaas ook steeds meer afstandsaanvragen van mensen vanwege een zekere mis-match. Helaas worden honden vaak nog steeds online via een foto uitgezocht en vervolgens naar Nederland gestuurd. Met deze plaatsingen gaat het regelmatig mis, mensen vinden dan geen gehoor bij de betreffende stichting en/ of er blijkt dan geen opvang te zijn voor deze honden. Ook deze groep honden is welkom bij onze stichting.

Bij ons komen ze tot rust, worden ze eventueel getraind en gaan we vanuit daar op zoek naar een definitief thuis.

Wij werken vanuit de gedachte, dat op 'ieder potje een deksel past' en er uiteindelijk een liefdevol thuis voor iedere hond komt. Indien de hond zich goed voelt in de opvang, is deze welkom zolang als nodig is.

N.B. Omdat we overspoeld worden door aanvragen, zijn we genoodzaakt een wachtlijst te hanteren!

Afstand doen van uw hond? Meer informatie vindt u terug bij het kopje 'Informatie': afstand hond of stuur een mail naar adoptie@stichtingdierencentrumfriesland.nl