Wij ontvangen geen overheidssubsidie of financiële steun van de gemeente. Onze stichting draait volledig op vrijwilligers en onze kosten moeten gedekt worden door adoptiebijdragen, fondsenwerving en donaties.
De verzorging van één hond kost vier euro per dag, dit is € 1.460,- per jaar. Deze kosten bestaan uit voeding, schoonmaakkosten, registratiekosten, elektriciteitskosten, water en ga zo maar door. Alle medische kosten komen hier nog bovenop. Er zijn honden die jaren bij ons wonen alvorens er een adoptant voor ze komt.

Wilt u ons steunen zodat wij ons werk voor de honden kunnen blijven doen? Doneer dan eenmalig een bedrag op NL35INGB0006647084 tnv Dierencentrum Friesland. Dan kunnen wij weer wat extra's doen voor onze opvanghonden. Ook kunt u ervoor kiezen om ons structureel te steunen met een maandelijkse bijdrage, neemt u daarvoor alstublieft contact met ons op.

 

Wij zijn in het bezit van een ANBI verklaring. Giften aan onze organisatie zijn dus onder gestelde voorwaarden aftrekbaar.